Smještaj Kaštela

Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 50 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 8 do 12 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 7 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 7 osoba
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Kaštela - smještaj u blizini

Točke od interesa
<