Smještaj Hvar Jelsa

Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 33 osoba u 8 apartmana

Hvar Jelsa - smještaj u blizini

Točke od interesa