Smještaj Hvar

Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 30 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana

Hvar - smještaj u blizini

Točke od interesa