Smještaj Brač

Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana

Brač - smještaj u blizini