Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 7 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 1 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana

Šibenik - smještaj u blizini

Alternativni smještaj Šibenik

Kapacitet: 6+2 osoba
Kapacitet: 8+2 osoba
<