Smještaj Grebaštica

Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 42 osoba u 11 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 8 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 8 apartmana

Grebaštica - smještaj u blizini

Točke od interesa
<