Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 5 do 15 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana