Smještaj Ugljan Kali

Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 19 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 7 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu

Ugljan Kali - smještaj u blizini

Točke od interesa
<