Smještaj Iž

Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: 9 osoba
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 13 osoba
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: 6 osoba

Iž - smještaj u blizini

Točke od interesa
<