Smještaj Zablaće

Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana

Zablaće - smještaj u blizini