Smještaj Vis

Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Vis - smještaj u blizini

Točke od interesa