Smještaj Stobreč

Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 10 osoba u 2 apartmana

Stobreč - smještaj u blizini

Točke od interesa