Smještaj Stobreč

Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana

Stobreč - smještaj u blizini

Točke od interesa
<