Smještaj Brač Povlja

Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 7 apartmana

Brač Povlja - smještaj u blizini