Smještaj Podaca

Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 3 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 1 do 24 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 1 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 29 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 3 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana

Podaca - smještaj u blizini

Točke od interesa
<