Smještaj Podaca

Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 36 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 3 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu

Podaca - smještaj u blizini

Točke od interesa