Smještaj Novigrad

Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu

Novigrad - smještaj u blizini

Točke od interesa
<