Smještaj Medulin

Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 35 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 51 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 37 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 3 do 17 osoba u 3 apartmana

Medulin - smještaj u blizini