Smještaj Kućište

Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 35 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 7 apartmana

Kućište - smještaj u blizini