Smještaj Klek

Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 40 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 13 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana

Klek - smještaj u blizini

Točke od interesa
<