Smještaj Vis Komiža

Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana

Vis Komiža - smještaj u blizini

Točke od interesa
<