Smještaj Vis

Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 49 osoba u 12 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu

Vis - smještaj u blizini

Točke od interesa
<