Smještaj Brijesta

Kapacitet: od 8 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana

Brijesta - smještaj u blizini