Smještaj Bilice

Kapacitet: od 3 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu

Bilice - smještaj u blizini