Smještaj Rab Barbat

Kapacitet: od 4 do 24 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana

Rab Barbat - smještaj u blizini