Smještaj Baćina

Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana

Baćina - smještaj u blizini

Točke od interesa