Smještaj Baćina

Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Baćina - smještaj u blizini