Smještaj Podaca

Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 32 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 1 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 31 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 25 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 3 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 10 do 12 osoba u 1 apartmanu

Podaca - smještaj u blizini

Točke od interesa
<