Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 10 apartmana