Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 35 osoba u 9 apartmana