Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 32 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: 7 osoba
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu