Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 40 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana