Smještaj Rovinj

Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 7 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 3 apartmana

Rovinj - smještaj u blizini

Točke od interesa
<