Smještaj Rijeka

Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 30 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 4 osoba

Rijeka - smještaj u blizini

Točke od interesa
<