Smještaj Rijeka

Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 13 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: 4 osoba

Rijeka - smještaj u blizini

Točke od interesa
<