Smještaj Vrgada

Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana

Vrgada - smještaj u blizini