Smještaj Rabac

Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 37 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana

Rabac - smještaj u blizini

Točke od interesa
<