Smještaj Pašman

Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana

Pašman - smještaj u blizini

Točke od interesa
<