Smještaj Pašman Neviđane

Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana

Pašman Neviđane - smještaj u blizini