Smještaj Marina

Kapacitet: od 2 do 33 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana

Marina - smještaj u blizini

Točke od interesa
<