Smještaj Klek

Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 40 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 6 apartmana

Klek - smještaj u blizini

Točke od interesa