Smještaj Grebaštica

Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 6 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 8 do 9 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 7 do 24 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 10 apartmana

Grebaštica - smještaj u blizini

Točke od interesa