Smještaj Funtana

Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana

Funtana - smještaj u blizini