Smještaj Funtana

Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana

Funtana - smještaj u blizini

Točke od interesa
<