Smještaj Duga Uvala

Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Točke od interesa