Smještaj Duga Uvala

Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu