Smještaj Rabac

Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 3 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Točke od interesa
<