Smještaj Mljet Prožura

Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana

Mljet Prožura - smještaj u blizini

<