Smještaj Šolta Nečujam

Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu

Šolta Nečujam - smještaj u blizini

Točke od interesa
<