Smještaj Marina

Kapacitet: od 2 do 37 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 32 osoba u 6 apartmana

Marina - smještaj u blizini

Točke od interesa
<