Smještaj Funtana

Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 1 osoba
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana

Funtana - smještaj u blizini

Točke od interesa
<