Smještaj Funtana

Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Funtana - smještaj u blizini

Točke od interesa
<