Smještaj Dugi Rat

Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 6 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana

Dugi Rat - smještaj u blizini

Točke od interesa
<