Smještaj Dugi Rat

Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 7 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana

Dugi Rat - smještaj u blizini

Točke od interesa
<