Smještaj Čazma

Kapacitet: od 1 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana

Čazma - smještaj u blizini

<