Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 8 do 10 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 8 do 10 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 8 do 12 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 2 apartmana