Iznajmljivanje apartmana preko agencije: Kako izdati račun i smije li biti izražen u eurima?

Na čije ime i na koji iznos ćemo izdati račun za rezervacije smještaja ako surađujemo s posrednicima? Smije li iznajmljivač naplaćivati svoje usluge u eurima i izdavati račune izražene stranim novčanim vrijednostima?

Kome i kada izdati račun za smještaj u domaćinstvu?
  • Četvrtak, 25.01.2018 u 12:01
  • Piše: Antonia Dobrota
  • Foto: Apartmanija.hr
3143
Tragom učestalih upita, potražili smo odgovor na pitanja kome, kada i na koji iznos izdati račun za smještaj u kućanstvima ako radimo s agencijama ili posrednicima pri iznajmljivanju smještaja. S obzirom na to da veliki broj iznajmljivača surađuje s različitim domaćim i stranim agencijama koje imaju drugačije protokole suradnje, razumljiva je zbunjenost oko pravilnog načina izdavanja računa gostu.

Nekoliko je načina na koje naplaćujemo uslugu smještaja u kućanstvu, ali jedno je svima zajedničko - mi domaćini smo obvezni izdati račun za pruženu uslugu smještaja. Kada i kome izdati račun?


Direktan booking i dolazak gosta bez posrednika

Najjednostavniji i najjasniji mogući slučaj je kada izdajemo račun na puni iznos cijene usluge, bez provizija i posrednika izravno gostu.

Ako je gost uplatio akontaciju za smještaj, račun možemo izdati i u dva dijela - prvo za akontaciju na dan uplate predujma, a kasnije na preostali iznos.
 

Nismo obvezni izdavati račun za akontaciju jer se račun izdaje tek kada je usluga pružena, odnosno kada gost stigne u naš objekt.

Česta otkazivanja i mogući povrati akontacije su razlog zašto neki domaćini ne izdaju račune za predujam - ako smo račun za akontaciju ipak izdali, obvezni smo napraviti storno tog računa u slučaju otkazivanja gosta i povrata novca. Iako nismo propisima obvezni izdati potvrdu o plaćanju akontacije, preporučljivo je gostu izdati vaučer za smještaj kojim mu jamčimo da će pretplaćenu uslugu i dobiti.

Kome izdati račun kada koristimo usluge posrednika - internetskih oglašivača smještaja i agencija - pri punjenju smještajnih kapaciteta?
 

1. Gost dolazi preko agencije koja radi u tuđe ime i za tuđi račun

Ovo znači da agencija ili posrednik radi u naše ime i za naš račun. Ovdje mi određujemo cijenu usluge s uračunatom provizijom te naplaćujemo čitav iznos. Račun izdajemo gostu na njegovo ime i puni iznos usluge. U ugovorenom roku, agencija nama izdaje račun za svoju proviziju na koju mi obračunavamo i plaćamo PDV do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
 

Agencija koja radi u ime i za račun iznajmljivača, može izdati račun gostu u naše ime, s našim podacima. Takav račun vrijedi kao da smo ga izdali mi sami. 

Bez obzira jesmo li račun gostu izdali mi ili agencija u naše ime, iznos s računa ćemo evidentirati u knjigu Evidencija o prometu te se kasnije zbrojiti s ostalim primicima navedenim u knjizi EP svrhu obračuna članarine turističkim zajednicama.

 


Važna napomena: Što kada suradujemo s Booking.com-om?

Agencija koja radi u naše ime i za naš račun je posrednik, a primjer takve suradnje je poslovanje s Booking.com-om. Oni koji dugo surađuju s Booking.com-om znaju da je nekada protokol naplate usuge bio takav da su gosti plaćali ukupnu cijenu usluge direktno nama domaćinima, mi smo izdavali račune gostu, a potom smo dobivali račun od Booking-a za proviziju i uplaćivali naznačeni iznos na njihov račun.

Novi modeli suradnje dopuštaju odabir opcije kod koje Booking.com naplaćuje cjelokupan iznos od gosta, a iznajmljivaču isplaćuje njegov dio, umanjen za proviziju. Tada su nastale nedoumice oko načina izdavanja računa i evidentiranja prometa. Međutim, princip ostaje isti jer je u ugovoru kojeg potpisujemo s Booking.com-om jasno navedeno da su oni samo posrednici i da rade u ime i za račun iznajmljivača. Također, ugovor nas izričito obvezuje na izdavanje računa gostu i na puni iznos cijene usluge. 

U ugovoru s Boooking-com-om u članaku 4., stavku 4.4.9. stoji: "Smještajni objekt će gostu izdati račun samo (i na prvi njegov zahtjev izdat će Gostu račun) za cjelokupni iznos rezervacije (uključujući i (u skladu s primjenjivim zakonom) sve primjenjive poreze, dodatke i pristojbe). Smještajni objekt neće Booking-com-u izdati račun (ili mu poslati račun) za rezervaciju ili boravak. Nijedna odredba u ovom Ugovoru ne može se tumačiti i ne upućuje na to da Booking.com djeluje kao prodavač ili (ponovni) distributer smještajne jedinice."


Napominjemo i da smo na ovo pitanje dobili suprotne odgovore od nadležnih institucija, ali preporučujemo onaj Ljerke Markote, dr. sc. s RRIF-a, koja ugovor s Booking-com-om navodi kao primjer dobro formuliranog ugovora o suradnji. Markota poručuje iznajmljivačima da paze na odrednice ugovora koje potpisuju s agencijama i da insistiraju na jasno formuliranim stavkama jer iz potpisanih ugovora proizlaze i porezne obveze iznajmljivača.
 


Kakvi još ugovori s agencijama mogu biti?


2. Gost dolazi preko agencije koja radi u svoje ime i za tuđi račun

Agencija radi u svoje ime, a za račun iznajmljivača što znači da agencija primjenjuje poseban postupak oporezivanja, odnosno obračunava i plaća PDV. Mi ne plaćamo PDV na usluge agencije, niti izdajemo račun gostu. Dužni smo izdati račun agenciji za ugovorenu cijenu smještaja.

Činjenica da agencija radi za naš račun znači da mi određujemo konačnu cijenu smještaja pa ista ne smije biti veća od one navedene u našem službenom cjeniku. Agenciji osiguravamo popust na cijenu smještaja i taj popust je njezina provizija.
 

Iznajmljivač nikada ne smije izdati račun s cijenom većom od one koja je navedena u njegovom službenom cjeniku. Cijena na računu smije biti samo niža, a snižene cijene, odnosno popuste na cijenu, moramo jasno definirati na računu. Agencijsku proviziju možemo prikazati kao popust na računu kojeg izdajemo agenciji.


3. Gost dolazi preko agencije koja radi u svoje ime i za svoj račun

Kao u prethodnom slučaju, agencija koja radi u svoje ime i za svoj račun, obračunava i plaća PDV. Izdaje račun gostu u svoje ime, a mi izdajemo račun agenciji. Agencija nama isplaćuje iznos kojeg smo s njom ugovorili za uslugu smještaja.

Kada agencija radi za svoj račun smije na ugovorenu cijenu smještaja obračunati proviziju u bilo kojem iznosu. Nas ne zanima krajna cijena za gosta, a na računu kojeg izdajemo agenciji najviša cijena, naravno, smije biti samo ona iz našeg službenog cjenika
 

U svim navedenom slučajevima ćemo iznos koji je iskazan na računu kojeg smo izdali, bilo gostu, bilo agenciji, upisati u knjigu Evidencija o prometu. 

To, nažalost, znači da će biti evidentirani i iznosi provizije agencija s kojima surađujemo, a koje posluju u naše ime i za naš račun. Moramo paziti da ukupan promet ne prijeđe prag od 300.000,00 kuna za ulazak u sustav PDV-a.


Smije li račun za smještaj biti u eurima?

Nije neuobičajeno da se cijena usluge pružanja smještaja na stranicama internetskih oglašivača navodi u eurima.

Zakonom o deviznom poslovanju, točnije njegovim podzakonskim aktom - Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (NN 111/05, 16/15.) dopuštena su plaćanja te naplate između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja prilikom razmjene usluga.
 

Smještaj smijemo naplatiti u eurima, ali svaki račun mora biti izražen u kunama.

Na računu možemo, ali i ne moramo, navesti protuvrijednost u eurima. Službeni cjenik često sadrži neku fiksnu zaokruženu približnu protuvrijednost cijene smještaja u eurima koja se ne mora podudarati s dnevnim tečajem. Ali i on mora sadržavati cijene izražene u kunama, tako da ćemo u računima navoditi cijene iz službenog cjenika.

Prilikom naplate računa u eurima, nužno je na računu navesti službenu cijenu u kunama te fiksnu protuvrijednost u eurima koju je gost platio. Kada obračunavamo PDV na proviziju posrednika izraženu u eurima, preračunavamo eure u kune po srednjem tečaju na dan izdavanja računa.


Provjerite može li privatni iznajmljivač izdati R1 račun?

Apartmanija-izjava-o-odricanju-od-odgovornosti
Komentiraj, pitaj, pokreni raspravu
Za komentirati članak potrebno se registrirati ili kao Apartmanija.hr korisnik.
Preporuke:
Budi u toku!

22.946 iznajmljivača prima vijesti u sandučić!

Popularno: