Propisi i Zakoni
4 65 10.3K

PDV ID broj za privatne iznajmljivače

Kome i kada je potreban PDV identifikacijski broj? Kako do PDV ID broja i zašto je taj broj uvršten u novi Zakon o ugostiteljstvu? Smijemo li oglašavati smještaj na inozemnim internetskim platformama bez PDV ID broja?

Mnogo smo puta na ovim stranicama pričali o PDV identifikacijskom broju (PDV ID broj), ali se nikada nismo isključivo posvetili samo njemu. Vrijeme je da mu dodijelimo stanovit broj riječi jer je taj broj jako važan u poslovanju obiteljskog smještaja.

Uveden je u Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti koji je stupio na snagu 17. studenoga 2018. godine. Člankom 32. spomenutog Zakona, definirane su obveze iznajmljivača, gdje stavak 7.2. propisuje obvezu isticanja PDV ID broja: "Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj".

Znači, naša zakonska obveza je dostaviti svoj PDV identifikacijski broj partneru internetskom oglašivaču i/ili posredniku pri popunjavanju naših smještajnih kapaciteta iz druge države članice EU. 
 

Što će privatnom iznajmljivaču PDV ID broj?

Do prije par godina, na sam spomen PDV-a, privatni iznajmljivači fizičke osobe, su isključivali svoje sustave za pozornost jer ih se PDV nije izravno ticao. Domaćini nisu obveznici PDV-a.

Za ulazak u sustav PDV-a je potrebno prijeći prag koji je proteklih godina narastao do 300.000 kuna ili smo mogli zatražiti ulazak u sustav PDV-a, no rijetki su se odlučivali na takvu vrstu poslovanja. Međutim, od ulaska u EU, i privatni iznajmljivači su postali obveznici obračunavanja i plaćanja PDV-a na usluge posrednika pri oglašavanju i punjenju smještaja, i to bez prava na pretporez.​
 

PDV ID broj je oznaka registracije za potrebe PDV-a i poreznog statusa malog poreznog obveznika, u našem slučaju privatnog iznajmljivača paušalca. Registracija za potrebe PDV-a nije isto što i upis u Registar obveznika PDV-a pa iznajmljivači i dalje plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu i ne obračunavaju PDV na usluge smještaja. 

 

 

Što je PDV identifikacijski broj?


PDV identifikacijski broj nazivamo još i PDV ID broj, europski porezni broj ili VAT identification ​number na engleskom govornom području. To je oznaka koja se dodjeljuje poreznim obveznicima u svrhu identifikacije i definiranja poreznih obveza.

Europska Direktiva 2006/112/EZ propisuje obvezu registracije svih obveznika za potrebe PDV-a. Kako bi hrvatski mali porezni obveznici mogli poslovati na tržištu EU te kako bi se njihov porezni status mogao provjeravati i pratiti, obvezni smo ishoditi i istaknuti PDV identifikacijski broj prilikom poslovanja na zajedničkom europskom tržištu.

Sukladno tome, uvođenje PDV ID broja u novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti je usklađivanje s pravnim regulativama EU, iako u praksi ta obveza postoji od ulaska u EU i mnogi privatni iznajmljivači je se pridržavaju.

 Europska Direktiva 2006/112/EZ definira kretanje roba i usluga na slobodnom europskom tržištu gdje nema granica niti carinske kontrole.

Na europskom tržištu ne pričamo o izvozu, već o isporuci dobara i pružanju usluga u drugu državu članicu, niti o uvozu, već o stjecanju dobara i primanju usluga iz druge države članice EU. Sve transakcije su oporezive PDV-om, uz određena oslobođenja, odnosno plaćanja PDV-a po stopi od 0 %.

 

Primanje usluga iz druge države članice je oporezivo PDV-om u državi članici u kojoj se usluge primaju, i to po stopi koja se primjenjuje u državi članici primatelja. U konkretnom slučaju, iznajmljivač je primatelj usluge posredovanja ili oglašavanja u svrhu punjenja smještajnih kapaciteta pa na takvu uslugu plaća PDV u Hrvatskoj, po aktualnoj stopi PDV-a od 25 % koja se inače obračunava na takvu vrstu usluga.

Usluge se oporezuju prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu primatelja usluga. Obveznik koji obavlja uslugu neće obračunati PDV, a primatelj usluge mora obračunati PDV na svotu naknade (proviziju) koju mu je zaračunao davatelj usluge.

Takav porezni postupak se naziva prijenos porezne obveze s davatelja na primatelja (engl. Reverse Charge Mechanism) za kojeg vrijedi Članak 196. navedene Direktive: "PDV je obvezna plaćati svaka porezna osoba primatelj usluga iz članka 56. ili svaka osoba koja je identificirana u svrhe plaćanja PDV-a u državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a, a kojoj se pružaju usluge iz članaka 44., 47., 50., 53., 54. i 55., ako usluge pruža porezni obveznik koji nema poslovni nastan u toj državi članici."

Jednostavnije rečeno, PDV na proviziju stranih posrednika plaćamo ​zbog prijenosa porezne obveze​, a da bismo svoju obvezu mogli ispuniti potreban nam je valjani PDV identifikacijski broj. 

Porezna uprava sve obveznike registrirane za potrebe PDV-a i njihove PDV ID brojeve upisuje u hrvatsku PDV bazu s kojom je povezan VIES sustav


 Što je VIES sustav?


VIES je Sustav razmjene informacija o PDV-u (Information Exchange System − VAT), odnosno elektronička baza koja ima pristup nacionalnim PDV bazama i omogućava provjeru valjanosti PDV identifikacijskih brojeva na području EU.

Provjeru valjanosti PDV ID broja poslovnog partnera možemo izvršiti na internet stranicama Europske komisije - VIES

VIES ne nudi detaljnije informacije o poreznom obvezniku, već samo provjerava je li broj kojim raspolažemo trenutno aktivan i ispravan, što pomaže u borbi protiv poreznih prijevara.

Svi pružatelji usluga poreznim obveznicima druge države članice EU su obvezni na računu navesti vlastiti PDV ID broj, kao i onaj valjani primatelja usluga, odnosno kupca. Provjeru valjanosti vrše putem VIES sustava, dok u Poreznoj upravi mogu, osim valjanosti, provjeriti i naziv i adresu potencijalnog poslovnog partnera. U tom slučaju će na e-mail adresu provjera-valjanosti@porezna-uprava.hr poslati sljedeće identifikacijske podatke:​

  1. Vlastiti PDV identifikacijski broj (HR+OIB)
  2. Naziv/Ime i prezime
  3. Adresu sjedišta
  4. PDV identifikacijski broj kojeg želimo provjeriti
  5. Naziv/ime i prezime i adresu sjedišta potencijalnog poslovnog partnera


Porezna uprava dostavlja dokument o valjanosti traženog PDV ID broja elektroničkom poštom. Provjera je važna kada smo mi ti koji pružaju usluge izvan granica RH jer, ako broj nije valjan, naša isporuka neće biti oslobođena PDV-a.
 

 

Što je MOSS postupak?

Osim navedene Direktive, privatne iznajmljivače zanima i Direktiva vijeća 2008/8/EZ. Ona propisuje uvjete pružanja telekomunikacijskih, radijskih, TV i elektroničkih medijskih usluga. Od 1. siječnja 2015. godine, mjestom obavljanja takvih usluga se smatra mjesto sjedišta, prebivališta ili uobičajenog boravišta primatelja tih usluga.

Posebni postupci oporezivanja za elektroničke, radijske, TV i telekomunikacijske usluge su popisani EU Direktivom 2006/112/EZ i implementirani u aktualni Zakon o PDV-u. Radi se o tzv. MOSS postupku.

Pružatelji usluge elektroničkog oglašavanja smještaja primateljima usluga iz drugih država članica EU, koji nisu porezni obveznici u državi potrošnje, mogu se prijaviti za primjenu MOSS postupka ili registrirati za potrebe PDV-a u državi potrošnje. U oba slučaja pružatelji usluge obračunavaju i plaćaju PDV države u kojoj isporučuju usluge, a primatelj usluga ne. Međutim, MOSS postupak i prijava u MOSS sustav zasad nisu obvezni, već dobrovoljni.
 

MOSS sustav (eng. Mini One Stop Shop – MOSS) je sustav za registraciju poslovnih subjekata koji pružaju telekomunikacijske, TV, radijske i elektroničke medijske usluge u svrhu jednostavnijeg ispunjavanja obveze PDV-a, na jednom mjestu za čitavo područje EU.

Kada je pružatelj usluga u MOSS sustavu i primjenjuje MOSS postupak u drugoj državi članici, u kojoj isporučuje usluge primatelju koji mu nije dostavio svoj PDV ID broj, smije smatrati da primatelj nije porezni obveznik i u tom slučaju obračunati PDV države članice na svoje usluge.

To, međutim, ne daje za pravo privatnim iznajmljivačima da ne dostavljaju svoj PDV ID broj stranim oglašivačima i posrednicima. Svi porezni obveznici koji primaju usluge u skladu s člankom 17. Zakona o PDV-u, obvezni su, prema članku 77. istog Zakona, registrirati se za potrebe PDV-a i pružatelju usluga iz druge države članice EU dostaviti svoj PDV ID broj, a na to nas odnedavno obvezuje i Zakon o ugostiteljstvu.
 

S obzirom na to da se Booking.com nalazi u MOSS sustavu, neće obračunati PDV na svoje usluge malim poreznim obveznicima, ali mi kršimo zakonske propise ako B.com-u nismo dostavili svoj valjani PDV ID broj.

 

Kako do PDV ID broja?

PDV identifikacijski broj smo dužni ishoditi, tj. registrirati se za potrebe PDV-a, u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, 15 dana prije početka korištenja usluga koje se oporezuju PDV-om.

Na primljene usluge posrednika pri punjenju smještajnih kapaciteta smo često, ali ne uvijek, dužni obračunavati i plaćati PDV. Mogući su različiti oblici suradnje s posrednicima i agencijama pa tako i porezni tretman novčanih transakcija. Ugovor o suradnji je najbolji dokaz i putokaz za postupke oporezivanja koje ćemo primijeniti.

U slučaju suradnje s internetskim oglašivačima smještaja koji imaju sjedišta u drugim državama članicama EU, poput Booking.com-a ili Airbnb-a, vrijedi sve gore navedeno i dužni smo imati valjani PDV identifikacijski broj te prijavljivati, obračunavati i plaćati PDV na proviziju primljenih usluga.

Već znamo kako popuniti PDV obrasce, obračunati i prijaviti PDV na proviziju. Prijave podnosimo do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a PDV plaćamo do kraja tekućeg mjeseca. ​
 

Prijavu i obračun PDV-a smo dužni podnijeti samo u mjesecima ​u kojima primamo usluge iz drugih država članica EU.

Ako ne surađujemo sa stranim posrednicima i agencijama, nego punimo kapacitete isključivo u suradnji s domaćim posrednicima i oglašivačima smještaja, nismo dužni imati PDV ID broj niti obračunavati i plaćati PDV.  

Bez obzira na to, preporuka je ishoditi PDV identifikacijski broj i koristiti ga jer posjedovanje PDV ID broja ukazuje na to da smo pouzdan partner i osoba koja poštuje zakonske propise. 
Posjedovanje PDV identifikacijskog broja jamči našu vjerodostojnost potencijalnim gostima i korisnicima naših usluga. ​
 

Apartmanija.hr - Izjava o odricanju od odgovornosti
4 komentara Uključi se u raspravu
Božo B. - Omiš 26.11.2018 11:43
Ima li kakovih promjena za paušalno plaćanje poreza za za iznajmljivače apartmana? Hvala.
Mara K. - Korčula 26.11.2018 12:57
U svakoj normalnoj državi plaćanje poreza je normalno, a to je jedan od preduvjeta da država može normalno funkcijonirati. Ako država normalno ne funkcionira, ni nama običnim građanima ne može biti dobro.
Mirna S. - Dubrovnik 02.12.2018 16:06
Dobili smo poziv iz Porezne uprave u vezi ovog poreza s napomenom da donesemo fakture za proviziju za protekle tri godine. Zasada nemamo PDV ID. Da li vam je poznato može li porezna uprava naplaćivati unatrag taj porez?
Apartmanija 04.12.2018 14:41
Poštovana, Opći porezni zakon, člankom 108. definira poreznu zastaru pa u stavku 1 propisuje: Pravo i obveze poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, pravo i obveza poreznog tijela na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te pravo poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe zastarijeva za šest godina računajući od dana kada je zastara počela teći. Prema tome, Porezna smije potraživati sredstva i do 6 godina unatrag.
Odgovori
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu

Za komentirati članak potrebno je ili kao Apartmanija.hr korisnik.

Pročitajte još:

Zakon o ugostiteljstvu: Moći ćemo gostima poslužiti ručak i večeru, ali samo ako u blizini nema restorana ili hotela

Kako postati iznajmljivač u sedam koraka

Popularno: