Propisi i Zakoni
6 154 20.9K

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju?

Kratki vodič za popunjavanje PDV I PDV-S obrazaca i prijavu PDV-a na provizije stranih posrednika i agencija prilikom punjenja smještajnih kapaciteta za privatne iznajmljivače

S prvim gostima i sve većim brojem rezervacija sa stranica internetskih oglašivača, počinju i pripreme za zadovoljavanje svih obveza i propisa. Ako do sada niste prijavljivali i plaćali porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunava na provizije stranih agencija, krajnje je vrijeme da uvedete tu praksu u svoje poslovanje. 

Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika je obveza svakog iznajmljivača paušaliste. PDV možemo prijaviti koristeći knjigovodstvene usluge, usluge FINA-e ili ga možemo obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna.


PDV-ID - registracija za potrebe PDV-a

Privatni iznajmljivači nemaju obvezu upisa u Registar obveznika PDV-a niti su njihove usluge oporezive, ali moramo biti registrirani za potrebe PDV-a kada primamo usluge za koje je propisan prijenos porezne obveze prema članku 75., stavak 1., točka 6 te članku 75. stavak 2, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, koji propisuju obvezu plaćanja PDV-a za svakog poreznog obveznika koja prima usluge poreznog obveznika koji nema "sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u tuzemstvu".

Porezni obveznici upisani u Registar obveznika PDV-a su "redovni porezni obveznici" te imaju pravo na odbitak pretporeza, za razliku od onih koji su samo registrirani za potrebe PDV-a s prijenosom porezne obveze.

Iznajmljivači paušalisti se smatraju "malim poreznim obveznicima" pa su, sukladno članku 90. istoga Zakona, oslobođeni PDV-a bez prava na odbitak pretporeza.
 

Iznajmljivači koji koriste usluge stranih agencija i registrirani su za potrebe PDV-a imaju obvezu prijave PDV-a samo za razdoblje oporezivanja, tj. u mjesecima u kojima su obavljane oporezive transakcije.

Za registraciju za potrebe PDV-a je potrebno ispuniti P-PDV obrazac. P-PDV obrazac je zapravo Zahtjev za dodjelu PDV identifikacijskog broja (PDV-ID)

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju? Primjer P-PDV obrasca
Primjer ispunjenog P-PDV obrasca.

PDV-ID privatni iznajmljivači moraju zatražiti 15 dana prije početka korištenja usluga poreznih obveznika iz drugih država članica EU ili obavljanja usluga poreznim obveznicima iz drugih država članica. Rješenje se donosi odmah ili najkasnije u roku od 8 dana od podnošenja Zahtjeva, tj. predaje P-PDV obrasca. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (P-PDV obrazac) se može podnijeti i u sustavu e-Porezna.
 

Prijavu PDV-a smo dužni podnijeti do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, a tako obračunati PDV platiti do posljednjeg dana u mjesecu.

Dva su obrasca nužna za prijavu i obračun PDV-a ako surađujemo s agencijama koje imaju sjedište u EU: Obrazac PDV i PDV-s obrazac.
 

1. Kako se ispunjava PDV obrazac?

Obrazac PDV služi za evidenciju svih dobara i usluga koje su predmet oporezivanja PDV-om. Vrijednosti primljenih usluga posrednika iz EU se iskazuju pod II.10.
Kako sami ispuniti PDV obrasce i prijaviti PDV na proviziju? Primjer PDV obrasca

Primjer ispunjenog PDV obrasca.

Naveden je primjer kada domaćin puni apartmane posredstvom Booking.com-a kojem plaća proviziju od 15 %. U slučaju mjesečnog prometa od 18.000,00 kn, iznajmljivaču će ostati 15.300,00 kn, a posredniku će platiti 2.700,00 kn provizije. Iznos provizije se tretira kao primljena usluga iz EU i iskazuje u prijavi PDV-a. Na taj iznos se obračunava PDV po stopi od 25 %, što iznosi 625,00 kn koje smo dužni uplatiti u državni proračun do kraja tekućeg mjeseca za onaj prethodni. 


2. Čemu služi PDV-S obrazac i kako ga popuniti?

PDV-S obrazac služi za prijavu stjecanja dobara i primljenih usluga iz drugih država članica Europske unije. Ako su u pitanju usluge agencija trećih zemalja, odnosno zemalja nečlanica EU, a koje nemaju sjedište u RH, nema potrebe ispunjavati PDV-S obrazac, ali se vrijednosti tih usluga svejedno iskazuju u PDV obrascu pod II.13. te se na njih obračunava i plaća PDV.
 

Ako iznajmljivač posluje isključivo s posrednicima iz trećih zemalja, nije obvezan imati PDV identifikacijski broj, može koristiti i samo svoj OIB.

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju? Primjer PDV-S obrasca

Primjer ispunjenog PDV-S obrasca.
 

3. Prijava PDV-a u sustav ePorezna

Slanjem PDV i PDV-S obrazaca u sustav e-Porezna, prijavljujemo PDV na proviziju stranih agencija Poreznoj upravi. Slanje obrazaca možemo povjeriti knjigovođi ili Fini. Fina nudi uslugu slanja po cijeni od 16,00 kn + PDV po obrascu ako smo ih sami ispunili. 

Međutim, prijaviti PDV u e-Poreznu možemo i sami. Na stranici e-Porezne odaberemo ulaz za građanstvo te izvršimo autentikaciju koristeći neku od vjerodajnica koje posjedujemo (vidi listu dolje). Ući u sustav e-Porezne možemo uz šifru tokena kojeg koristimo za internetsko bankarstvo bankarskih kuća navedenih na listi prihvatljivih vjerodajnica niže.

Kako sami popuniti PDV obrasce i prijaviti porez na proviziju vjerodajnice e-Porezna

Pristup e-Poreznoj je omogućen i putem sustava e-Građani. Više o usluzi e-Porezna. ​

Jedinstveni portal Porezne uprave (e-Porezna ili sustav JPPU) nam omogućava ispunjavanje navedenih obrazaca te slanje u Poreznu upravu. ​Početna stranica nudi opciju Dostavi obrazac unutar koje možemo odabrati obrasce za prijavu PDV-a. Odabirom opcije Popuni obrazac otvara se sučelje za rad s obrascem. Osim unosa podataka u odabrani obrazac, imamo mogućnost i provjere unosa, uvoza i izvoza obrasca (upload download u XML ili PDF formatu), pohrane obrasca, pregledavanja poslanog ili pohranjenog obrasca te slanje.

"Prilikom popunjavanja obrasca PDV-a obveznici trebaju pravilno popuniti i točno iskazati podatke koji trebaju odražavati stvarno stanje kako bi se izbjegli problemi prilikom utvrđivanja njihove porezne obveze. Posebnu pažnju treba obratiti na popunjavanje polja V. iz obrasca PDVa u kojem se iskazuju podaci o neuplaćenom PDVu do dana podnošenja prijave PDVa po prethodnom obračunu, odnosno o preplati PDVa (poreznom kreditu) iz ranijeg razdoblja oporezivanja", poručuju iz Porezne uprave Ministarstva financija.

Članak 130. Zakona o PDV-u propisuje novčane kazne od 1.000,00 do 500.000,00 kuna za kršenja različitih obveza prijave i plaćanja PDV-a. Svaka novost se u početku čini kompliciranom, no jednom kada uvedemo ovu praksu u poslovanje, to će nam biti najlakša stvar na svijetu. Veliki broj domaćina već uredno plaća PDV na proviziju jer su svjesni da je poštivanje propisa najsigurnije te, dugoročno gledano, najisplativije poslovanje. 
 

Gdje uplatiti iznos obračunatog PDV-a?

Prema uputama koje su objavljenje na stranicama Porezne uprave, obračunati PDV se uplaćuje u državni proračun na:
IBAN primatelja: HR1210010051863000160
MODEL: HR68
Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

(Nadopuna: 30.05.2018.)
Apartmanija.hr izjava o odricanju odgovornosti
6 komentara Uključi se u raspravu
Ivan L. - Funtana 23.05.2018 15:28
Pitanje: Obzirom da mi booking.com i airbnb iznos provizije prikazuju u eurima, koji tečaj koristiti kod ispunjavanja PDV obrasca kako bi ispravno odredili obvezu PDV-a? Moram priznati da je članak koristan ukoliko je obrazac ispunjen na naveden način prihvatljiv za poreznu, jer može mjesečno uštedjeti 50-ak kuna.
Ornella B. - Rovinj 24.05.2018 00:50
Srednji tečaj HNB
Ivan L. - Funtana 24.05.2018 10:00
na dan fakture, npr booking.com? jedino se pitam, ukoliko je ovako jednostavno ispuniti te obrasce zašto nas 99,9 plaća Fini svaki mjesec 50-ak kuna?
Odgovori
Marija . - Senj 27.05.2018 16:39
Meni su u poreznoj rekli da samo preko FINE mogu platiti porez na proviziju stranih agencija, a sad čitam da može bez FINE. Veliki sam protivnik FINE tako da do sada nism platila taj porez i vodim rat s poreznom. Molim Vas što je sad točno? Obrasce mogu popuniti i sama. Zašto ih ne mogu predati direktno u poreznu? Pa taj novac ide u državni budžet. Sad sam totalno izgubila kompas. Što je sad točno? Jednostavno, FINA pod moram ili mogu u POREZNU? MOLIM ZA VAŠ ODGOVOR.
Ivan L. - Funtana 28.05.2018 09:22
Meni je logično da se može platiti i van obračuna FINE. Ako ja točno obračunam PDV i uplatim u državni proračun, te sačuvam dokaz uplatnicu u slučaju dolaska inspekcije, ne vidim u kakvom bi bio prekršaju? Novci su i u jednom i u drugom slučaju sjeli na račun države.
Ornella B. - Rovinj 16.06.2018 19:18
Imate 3 načina uplate PDV, ali sva tri idu preko FINE: - sve uradite sami, ali morate u Fini pitati Token stik koji vrijedi godinu dana i uplatite 225,00 kn - vi ispunite obrasce i ponesete u Finu pa oni šalju u poreznu u tom slučaju platite 40,00 kn na mjesec - ili sve radi Fina pa platite 60 kn na mjesec
Odgovori
Slažeš se...ili ne? - uključi se u raspravu

Za komentirati članak potrebno je ili kao Apartmanija.hr korisnik.

Pročitajte još:

Iznajmljivanje apartmana preko agencije: Kako izdati račun i smije li biti izražen u eurima?

Kako postati iznajmljivač u sedam koraka

Popularno: