Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 40 osoba u 10 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 1 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 3 osoba
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: 6 osoba
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 26 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 17 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 2 osoba
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 6 osoba u 1 apartmanu

Split - smještaj u blizini

Alternativni smještaj Split

Kapacitet: 7 osoba
Kapacitet: 3 osoba
<